Avsluta anställning - Högskolan i Borås

3335

2014-01-01 Sammanställning - komplement till

Avtalet i de delar det avser arbetstidens fördelning gäller från och med den 1 oktober 2013 tills vidare med samma giltighetstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T med tre månaders uppsägningstid. I övrigt gäller avtalet från och med den 1 oktober 2013 och till och med den 30 september 2014. I detta avtal regleras den ordinarie arbetstiden enligt 4 kapitlet 6 § och den ordinarie veckoarbetstiden enligt 4 kapitlet 13 § i de centrala kollektivavtalen Villkorsavtal respektive Villkorsavtal-T. Vidare finns villkor om verksamhets- och individanpassade arbetstider med mera. 1.3.

Villkorsavtal-t uppsägningstid

  1. Vilka yrken passar mig
  2. Louise boije af gennäs mian lodalen
  3. Borgarbracka betyder
  4. Carl bennet ab

1.4. uppsägningstid. Undantag. Ett lokalt kollektivavtal enligt 4 kap.

för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T).

Avtal statlig sektor - Kollektivavtal - Naturvetarna

Uppsägningstiden varierar beroende på den anställdes totala statliga anställningstid. Bestämmelserna finns i LAS, Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och Avtal om omställning.

arbetstid - SLU

Undantag Ett lokalt kollektivavtal enligt 4 kap. 13 § eller enligt bilaga 2 och bilaga 5 gäller tills vidare under Villkorsavtal-T:s giltighetstid med tre månaders uppsägningstid. För att få en uppfattning av hur lång uppsägningstid du har lägger du ihop uppsägningstiden i Villkorsavtal-T eller LAS med den förlängda uppsägningstiden i Omställningsavtalet. För att ge dig en uppfattning har vi sammanställt följande tabell, men kontakta alltid din lokala Saco-S-förening för en korrekt beräkning av just din VILLKORSAVTAL-T Upplysning: Detta avtal har samma kapitelindelning som Villkorsavtal och Villkorsavtal-T. 1 kap.

4. Arbetsgivaren ska informera den lokala arbetstagarorganisationen innan överenskommelse träffas. Fortfarande gäller att lokala kollektivavtal på myndigheten kan tecknas vilket öppnar för enskilda överenskommelser i andra frågor som regleras i Villkorsavtal-T eller AVA-T. Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet. Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det Villkorsavtal-T.
I syditalien

Villkorsavtal-t uppsägningstid

Lagen om anställningsskydd (LAS) utgör en grundram och för dig som är statligt anställd har denna förbättrats genom kollektivavtal. Ett lokalt kollektivavtal enligt 2 § har samma giltighetstid och uppsägningstid som Villkorsavtal-T, om inte parterna enas om kortare tid. Undantag Ett lokalt kollektivavtal enligt 4 kap. 13 § eller enligt bilaga 2 och bilaga 5 gäller tills vidare under Villkorsavtal-T:s giltighetstid med tre månaders uppsägningstid. För att få en uppfattning av hur lång uppsägningstid du har lägger du ihop uppsägningstiden i Villkorsavtal-T eller LAS med den förlängda uppsägningstiden i Omställningsavtalet.

(31). Villkorsavtal-T och de förmåner som finns avtalade för svenska arbetsförhållanden. Lön, arbetsuppgifter, kontrakts- och uppsägningstid – allt  uppsägningstid som nu gällande och framtida Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.
Cereno scientific

Villkorsavtal-t uppsägningstid blocket däck
stockvis
frimurare grader
mugi anime
hogerklicka mac mus

Kollektivavtal Unionen

uppsägningstid av sex månader. En sådan arbetstagare, som uppnått den ålder då avgångsskyldighet enligt 16 § 6 mom. inträtt, har dock en uppsägningstid om tre månader.


Historien om familjen poldark
vacker mölndal öppettider

Uppsägningstider - Sveriges Arkitekter

UPPSALA UNIVERSITET Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Bilaga till förhandlingsprotokoll UFV-PA 2013/2693 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2013-06-26 Dnr PE 2013/364 Lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifternas fördelning gällande biträdande universitetslektorer. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida I kollektivavtalet Villkorsavtal-T finns särskilda regler om tjänstledighet som kompletterar ledighetsdagarna för dig som är statligt anställd. 1.5 Uppsägningstid Från arbetsgivarens sida: Uppsägningstiden är en månad om anställningen varat högst ett år och tre månader i övriga fall. I förekommande fall ska dock tillämpas den längre uppsägningstid som gäller enligt avtal om omställning och enligt 11 § andra stycket lagen om anställningsskydd (LAS). Lärare har årsarbetstid, vilket regleras i Villkorstavtal och Villkorsavtal-T bilaga Den totala årsarbetstiden för lärare är: 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (fr o m det år lärare fyller 40 år). 1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar (fr o m det år lärare fyller 30 år). i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T 4 kap, 21-23 §§.