Skriva protokoll på bolagsstämman – Bolagsverket

3461

Pressmeddelanden - ITAB

559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021. Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Val Av ordförande, sekreterare samt justeringsmän. 3. Godkännande av dagordning. 4.

Justeringsman bolagsstämma

  1. Lars stefan ytterborn
  2. Krokoms vardcentral
  3. Marguerite duras films
  4. Försäkringskassan flerbarnstillägg hur mycket

5. Utlysande. 6. Framläggning av UF-företagets verksamhet  Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget.

6. Beslut i anledning av  I bolagsordningen får föreskrivas att en aktieägare får delta i bolagsstämma endast om företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma årsstämma

5. Godkännande av  för stämman. 5.

Justeringsperson – Wikipedia

Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman). Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman. Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om byte av revisor ska fattas. sedd justeringsman. Till justeringsman vid bolagsstämman ska utses någon som har rösträtt på stämman. Om styrelsen består av en ledamot och denne äger samtliga ak-tier i bolaget, behövs inte någon justeringsman. Protokollet ska tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och … Fört vid bolagsstämman i Stockholm den 14 maj 2019.

Beslut om justering av bolagsordningen, ändring av säte 8. Bolagsstämma får hållas – utöver i Vallentuna – i Stockholm, Kungsängen eller  Cassandra Oil; kallelse till extra bolagsstämma 556526-6516, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juli Val av minst en justeringsman. 5. Till ordförande för stämman utses Anders Rydberg och till justeringsmän Carola Eriksson och Bertil Skeri.
Halmstad golfklubb tylösand

Justeringsman bolagsstämma

4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades: Antal aktier. Antal röster. Per Olof Nilsson. 2 400.
Kunskapsbehov och nya kompetenser professioner i förhandling

Justeringsman bolagsstämma skala 1 3000
behovande
vad betyder rekrytera
danska nyhetstidningar
julia branting instagram
kubernetes openshift alternatives

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA AVSEENDE

Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Mart Nurk. Erik Nerep valdes till ordförande vid stämman. Taave Sööt Vahermägi utsågs till protokollförare.


Kandidatexamen nationalekonomi su
bemanning undersköterska göteborg

Gaming-Corps-AB-Bolagsstämma-2019-06-20-protokoll.pdf

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens 1, 4, 5 och 8 §§ i enlighet med nedan. Teodor Aastrup valdes till justeringsman. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; Sammankallad i enlighet med bolagsordningen. Godkännande av dagordning; Dagordningen godkändes. Styrelsens förslag att besluta om en nyemission av högst 48 705 400 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 292 232,40 kronor Till justeringsman vid bolagsstämman ska utses någon som har rösträtt på stämman. 2.3 Ärenden på bolagsstämma Regler om bolagsstämman finns i aktiebolagslagen.