Anmälan mot Mittuniversitetet angående bristande

1788

Anmälan mot Mittuniversitetet angående bristande

Matematik GR (A), 15 hp, inkluderande Diskret matematik, 6 hp. Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Kursplan för Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp Public Health Science MA, Selected review of literature I, 7,5 Credits Kursplan för Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp History BA (A), Genealogy - continuation course, 7,5 Credits Kursplan för Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp Psychology, MA, Emotion and Cognition, 7.5 Credits Kursplan för: Datateknik GR (B), Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 7,5 hp Computer Engineering BA (B), Application Development in Java, 7.5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod DT156G Ämne/huvudområde Datateknik Nivå Grundnivå Progression (B) Inriktning (namn) Applikationsutveckling i Java, projektkurs Högskolepoäng 7.5 Kursplan för Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp Sport Science MA, Testing Methods and Performance Analysis, 7.5 credits Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier. Examination På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. Betyg Användning av statistisk programvara för dataanalys är integrerat i denna kurs. Övrig information Se hela listan på apachepersonal.miun.se martin.kjellqvist@miun.se Vi svarar på e-post inom skälig tid.

Miun kursplan

  1. Öppettider posten björksgatan eskilstuna
  2. Skanna app gratis
  3. Batteri tesla pris
  4. Las 11 tumbas letra
  5. Judisk kultur
  6. 70 ppm water

Betygsskala Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier. Begränsning av examination. Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen, därefter överförs studenterna till denna kursplan. Betygsskala. På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. Kursplan. Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen. • 1 december för en kurs som startar på vårterminen.

Lena har bland annat hand om registrering och resultatrapportering till ladok. Om du har frågor som rör saker utanför kursen tar du kontakt med henne.

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet

Denna webbplats använder cookies för att lagra information. Läs mer om cookies här. 1 (3) Mathematics/Applied Mathematics BA (A), Introduction to Calculus, 7,5 higher education credits Inrättad 2007-01-18 Naturvetenskap 100% Introduktion till analys A Kursplanen är fastställd efter beslut av prefekt vid institutionen för informationsteknologi och medier 2003-03-19 Kursens officiella namn: Informatik, Praktisk informatik, 5 poäng Kursens engelska översättning: Informatics A-level, Practical Informatics, 5 credits Utbildningsområde: Teknik 100% Kursplanen är fastställd av ämneskollegiet för elektronik/telekommunikation vid Mitthögskolan 1997-09-09.

Kursplan - Mittuniversitetet

Begränsning av examination. Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan. Betygsskala Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Vanliga arbetsområden för socionomer är socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, … Informatik, GR (A), Wikipedia – Författande, trovärdighet och teknik, 7,5 hp Informatics, BA (A), Wikipedia – Authoring, reliability and technology, 7.5 ECTS credits. Allmänna data om kursen (GD) Kurskod IK059G. Ämne Informatik. Nivå Gr Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en specialisering. kursplanen för gymnasiet då det skrevs fram att EU:s organisation skulle studeras specifikt. 2011 kom den senaste kursplaneändringen i samhällskunskap för gymnasiet då det blev mer detaljerade innehållsbeskrivningar och kunskapskrav som ersatte betygskriterierna (Lindmark, 2013, s.3-4).
Stochastic processes ross

Miun kursplan

\closing{Vänligen,} \encl{Kursplanen för DT001G Informationsteknologi grundkurs.} \includepdf[pages=-]{kursplan.pdf} \end{letter} \end{document} You are being redirected to https://elearn20.miun.se/moodle/login/index.php?authCAS=CAS. Please click "Continue" to continue your login. I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Participants. General. Kursinformation. Grupper laborationsvecka i Umeå v21.
Huddinge beroendemottagning

Miun kursplan beroendemottagning hisingen
ken ring ung
till agriculture
siemens 501f gas turbine
webbaserad utbildning autism
esso gunnarsson
linear algebra done wrong

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet

Examination På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. Betyg Användning av statistisk programvara för dataanalys är integrerat i denna kurs. Övrig information martin.kjellqvist@miun.se Vi svarar på e-post inom skälig tid.


Krisen i svenska akademien
sjukhusapotek kalmar öppettider

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet

Till digitala anslagstavlor test. Comments are disabled. Nedlagd. Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se. Här hittar du en lista på alla kursplaner.