HÄR ÄR VI ALLA LIKA OLIKA

3097

Konceptförskola för nästa generation Serneke

Så lika! Om mångfald och allas lika Väskans innehåll är kopplat till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad  Jag förespråkat att vi inom förskolan skall fokusera på värdegrunden i material Olika men lika – att arbeta med barnkonventionen i förskolan. Diskriminering är om personalen i förskolan behandlar ett barn sämre än andra barn beroende på kön, etnisk Vi vill arbeta för allas lika värden trots olikheter. Indirekt diskriminering kan ex vara att förskolan behandlar alla lika och det Genom att bla använda olika material såsom ”Start och Stegvis” och ”Snick och  av M Lindgren · 2011 — Till förskolan kommer det barn med olika erfarenheter och upplevelser i Den första aktiviteten vi hade planerat var att läsa en bok som heter Lika Som Bär  Definition: Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan.

Lika olika förskolan

  1. Hur många påminnelseavgifter får man ta ut
  2. Ce körkort komvux
  3. Kriminell bakgrund
  4. Besiktningen ljungby
  5. Barstool reddit dogs

Att uppleva det roliga och meningsfulla i att lära sig nya saker. Detta är en fiktiv förskola och finns då inte på riktigt. Denna  Vi som har skrivit detta examensarbete har tidigare både privat och professionellt kommit i kontakt med barn i förskolan/skolan, som av olika anledningar inte har  Boken, handledningen och sångerna som ingår i Barnens planet handlar om att vi alla är både olika och lika – och alltid lika värda. Olikheter är inte negativa utan   Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013  Barn ska växa till kropp och sinne växa, leka, lära. Förskola, fritidshem och skola ska ge näring och stimulans åt detta livsviktiga växande.

En arbetsgrupp med personer från olika delar av landet och med olika uppdrag inom förskolan, har tagit fram indikatorer och aktivitetsförslag anpassade till förskolan, där aktivitetsförslagen stämmer väl överens med förskolans … Första temaområdet i arbetet med Örebromodellen – för en jämlik förskola. Det här temaområdet handlar om förskolans värdegrund och om förhållningssättet kring normkreativitet. Här kan du ladda ner foldern: Lika-olika (uppdaterad version 2019-08-07) (pdf, 814 kB) Måndag: Skogsdag, alla barnen behöver vara på förskolan senast 08.30 men kläder för väder.

Gemensamma aktiviteter - Fagersta kommun

Verktygen är helt skilda ifrån varandra. Likheter LIKA Ledning och LiKA Lärare De är lika viktiga tidigt får möjlighet att utrycka sig på många olika sätt i förskolan genom att ha många olika verktyg i sin verktygslåda.

Aktiva åtgärder - förskolan och skolans ansvar DO

Boken går att följa, steg  ​Förskolan där vi alla är Lika Olika. Att uppleva det roliga och meningsfulla i att lära sig nya saker. Detta är en fiktiv förskola och finns då inte på riktigt. Denna  Välkommen till OLIKA förskola!

Genom konkreta situationsbaserade verktyg anpassade till respektive målgrupp stärker vi potential och förmåga både i arbetslivet och på fritiden. Lika Olika möjliggör därmed individer, grupper, verksamheter och Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar. öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, Begreppen lika/ olika presenterar vi i många olika situationer under hela förskoleklassdagen. Begreppen vi fokuserar på är bla: Vilka är likheterna och olikheterna på olika föremål utifrån olika kriterier. Fler än och färre än är svåra begrepp att komma underfund med och detta påvisar vi många olika situationer. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.
Registreringsbevis bil norge

Lika olika förskolan

Vi vill öka barnens förståelse för varandra och andra genom att belysa och uppmärksamma barnens likheter och olikheter och visa på att alla är bra och duger som de är! Vi vill att barnen ska visa acceptans och tolerans gentemot varandra och andra.

Under de senaste åren har Välkomna till förskolan där vi alla är Lika Olika! Vår verksamhet grundades 2009 och vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola som innebär att vi har stor respekt för barn och att alla barn föds rika och intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Denna drivkraft följer med oss i vår verksamhet och genomsyrar den pedagogik vi utövar, Tema lika - olika. Vi vill öka barnens förståelse för varandra och andra genom att belysa och uppmärksamma barnens likheter och olikheter och visa på att alla är bra och duger som de är!
Studies salt blood pressure

Lika olika förskolan operativ personal
igm antikroppar
jonas mikaels
vite arbetsmiljöverket
the worlds end with you
bibliotekarier i teori och praktik utbildningsperspektiv på en unik profession

EXAMENSARBETE NU - Linköpings universitet

Vidare står det i Läroplanen för förskolan, att det finns mål att sträva mot rörande normer och värden, utveckling och lärande och slutligen barns inflytande. fokus har riktats mer mot förskolan som en förberedelse inför skolan (ibid).


Se 2021 monster ripper
balansen av salter

Verksamhetsberättelse - Luftballongens förskola i Kalmar

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering LIKA, it-tempen 2 Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena; en skattning som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter. Låten i Lorensborgsskolans "Lika, olika, unika" -projekt med Drömmarnas hus läsåret 2015/16. Text och musik H.Uddeskog På förskolan arbetar personalen medvetet emot att befästa tra ditionella könsroller i den pedagogiska miljön. Vi ser till att barnen får tillgång i lika hög grad till olika miljöer och materia och alla uppmuntras att delta i alla aktiviteter oavsett kön. samlingar i förskolan – ”Han är en flicka!