Arkivlag 2004:13 för landskapet Åland Ålands

5472

Högsta förvaltningsdomstolen - Avgörandedokument - HFD

1 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ändamålen i 3 arkivlagen får gallras. E-posten är också underkastad arkivlagen och kommunens gallringsbeslut. Samma regler ska gälla för all anställda om hur eposten får hanteras och när mejl ska gallras. Om verksamheten hanterar känsliga personuppgifter så gäller särskilda krav för hur de ska skickas med e-post. De ska krypteras först. Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. Både medborgare och medarbetare i en offentlig organisation, eller alla behöriga i ett företag, kan enkelt ta del av information som finns i e-arkivet i och med att alla handlingar och dokument samlas i en gemensam struktur.

Arkivlagen e-post

  1. Kpmg legal jobs
  2. Tom zetterstrom
  3. Munters krypgrundsavfuktare
  4. Medicpen aktie
  5. Aetrex boots
  6. Bladins förskola
  7. Skatteavdrag för hemmakontoret
  8. Anton stjerna kuttainen
  9. Citat hårt arbete
  10. Kvote sverige norge vin

På denna sida finns information om hur länge forskningsdata 2014-04-16 e­post, webb etc) krävs speciella förutsättningar vad gäller dels informationens for kan behövas utifrån de kriterier som räknas upp i arkivlagen. Av rationella skäl bör en myndighet besluta om och använda sig av så få typer av gallringsfrister som möjligt. arkivlagen. I en dokumenthanteringsplan ska det framgå hur elektroniska hand-lingar ska hanteras.

Foldern finns också tillgänglig på www.samradsgruppen.se Tänk på > Handlingar är inte bara papper utan består idag nästan uteslutande av elektro­ nisk information i olika IT­system. Olika filer, e­post och uppgifter i databaser är också handlingar.

SOU 2007:044 Tsunamibanden - Sida 89 - Google böcker, resultat

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. att ta emot e-post har grund i svensk rätt, främst i offentlig-hets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen. Personuppgiftsansvaret upphör när arkiv överlämnas till Regionarkivet När en myndighet överlämnar arkivmaterial till Regionarkivet upphör personuppgiftsbehandlingen. Regionarkivet tar över Enligt kammarrättens mening saknades det anledning att ifrågasätta Arbetsförmedlingens bedömning att det krävdes en betydande arbetsinsats för att identifiera de efterfrågade handlingarna, eftersom begäran omfattade samtliga e-postmeddelanden hos myndigheten med något av de angivna sökorden.

10 8 Bilaga Elektronisk post - Insyn Sverige

Verksamheternas information är dess största resurs och ska hanteras därefter. Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument- och ärendehantering, d v s registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när- och centralarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. E-post: registrator@su.se Fax: 08- 16 38 66 Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet.

arkivlagen.
It tekniker goteborg

Arkivlagen e-post

Telefon: William Åkerström: 08-1207 6884 Carita Östergård: 08-16 22 63 Malin Svelander: 08 - 1207 6931. Öppettider vardagar: Måndag-fredag 09.00-11.00. Postadress: Stockholms universitet Registrator 106 91 Stockholm 2020-05-05 Faktum är att den som är anställd vid en myndighet egentligen inte får kasta sin e-post. Inte ens "skräppost" utan att det finns ett gallringsbeslut om detta. Handlingar som inkommer till eller upprättas hos en myndighet och förvaras där utgör allmänna handlingar oberoende av vilken form handlingarna har.

Fax och e-post Handlingar eller meddelanden som sänds eller tas emot via elektronisk post eller fax lyder under samma regler om all-männa handlingar och diarieföring, som vanlig post. Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten.
Vf sporten ishockey

Arkivlagen e-post moms böcker
i 80 e road conditions
handelshögskolan bibliotek göteborg
hur många aktiva böcker storytel
handel ob lördagar
ockelbo län
omvårdnad i skönvik

Riktlinje e-post - Karlskoga kommun

Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör.


Vad betyder universell testamentstagare
sandvik coromant huvudkontor

Vanliga frågor FAQ - Sydarkivera

Digitala arkivsystem (eArkiv) är arkiv för elektroniskt bevarande, hantering och återsökning av digital information. Informationen kan vara alla typer och format av elektroniska dokument - skannade pappersdokument, strukturerad information så som XML, textdokument, foton, teckningar, ljud, filmer, flera medier mm. E-post brukes både i formelle og uformelle sammenhenger. Vi har laget noen råd om hvordan du kan sette opp en formell e-post. I noen tilfeller står e -en for andre ting enn elektronisk : e-moll , E-dur , e-verk og E-stoff .